Hjem Om LINK Samlingene Fag og fortelling LINK Live Ekstraservice YouTube

Link til livet er revidert


Link til livet er revidert. 

Vi har laget flere nye samlinger blant annet om den tredelte hjernen, toleransevinduet og flere samlinger om ulike følelser. Nå har vi også gruppert samlingene i to bolker, en som handler om følelser og en som handler mer om allmenne temaer som er viktige for vår psykiske helse. Vi anbefaler at dere gjennomfører bolken om følelser først, men det er ikke en forutsetning. 

Fremdeles er det slik at det til hver samling er mye stoff. Det er for at du som lærer/helsesøster skal kunne velge ut det som passer best for deg og din gruppe. Alle klasser er forskjellige og det er viktig å tilpasse opplegget best mulig til den enkelte klasse.
RVTS Sør 2017
Sørlandet Sykehus HF Kristiansand, Bygg 21 b, Serviceboks 416, 4604 Kristiansand | Sentralbord: 926 94 100 | E-post: rvts.sor@bufetat.no